Login FormสภาพอากาศDesigned by:

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ โรงพยาบาลจังหาร

ผลงานเด่น
ตำบลต้นแบบ ตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย ปี ๒๕๕๖

หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ หรือเรียกว่าโรควิถีชีวิตซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญลำดับต้นๆที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยมิได้ดำเนินการสกัดกั้นปัญหาอย่างจริงจังซึ่งแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ได้ต่อยอดความคิดเชิงลึกในแต่ละประเด็นปัญหาสานต่อแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติและสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับคนไทยและประเทศผ่านมุมมองแบบบูรณาการเป็นองค์รวมในบริบทแวดล้อมที่กว้างขวาง การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ที่มีความชัดเจนของเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งสร้างวิถีชีวิตที่พอเพียงเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ให้ก้าวไปสู่ระบบสุขภาพพอเพียง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยได้ดำเนินโครงการที่หลากหลาย ได้แก่ ๑) โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ๒) โครงการหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ๓) โครงการคนไทยไร้พุง ๔) โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ๕) โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ๖) โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน  ๗) การจัดมหกรรมสุขภาพดีวิถีไทย วิถีพอเพียง ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ การดำเนินงานดังกล่าว พบว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินงานในเบื้องต้นคือ ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมขึ้นทั้งด้านการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบจึงเห็นได้ว่าควรมีการพัฒนาโครงการให้ต่อเนื่องและเกิด Best Practice

Read more...
 

 

แจ้งเรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัยบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัน(มหาชน)

 
What languages are supported by Joomla! 1.5? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 11 August 2008 01:12

..

Last Updated on Thursday, 30 October 2014 03:20
 

 

การดำเนินงานตามโครงการ นวัตกรรม "เต้านมปลอมช่วยลูกได้"

 

นพ.ชนากร ศีรษะภูมิ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร

ลิ้งภายในหน่วยงาน

หน่วยงานภายนอก

Polls

ระดับความพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 

Who's Online

We have 6 guests online

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวาน26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้144
mod_vvisit_counterเดือนนี้1000
mod_vvisit_counterทั้งหมด1351

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.